Garo M
Направете поръчка

Прясно, българско месо

Вкусният избор

Истински колбаси, по стари български рецепти

А: Пазарджик, бул.България 51

М: +359 885 238 817

А: Пазарджик, ул. Черноризец Храбър 7

М: +359 885 886 475 544

А: Пазарджик, ул. Пловдивска 28

М: +359 888 212 109

А: Пазарджик, ул. Константин Величков 55

М: +359 882 105 307

А: Пазарджик, Местност Зайкови мандри (бившо ДЗС)

М: +359 886 32 89 63